امور آموزش دانشگاه- معرفی اداره و شرح وظایف
معرفی اداره و شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/19 | 
شرح وظایف اداره فارغ التحصیلان:
  • صدور گواهی معدل و رتبه
  • تغییر در سهمیه منطقه قبولی
  • لغو تعهد آموزش رایگان
  • صدور گواهی موقت
  • صدور دانشنامه
  • تایید مدارک دانشجویان در سامانه امور دانشجویان داخل
  • صدور تاییدیه تحصیلی
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.18577.57085.fa.html
برگشت به اصل مطلب