امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/16 | 
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
حداکثر مهلت دفاع از پروژه، جهت ثبت نمره پروژه کارشناسی در نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تنها تا تاریخ  ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ می باشد.
و همچون سنوات گذشته دقت به این نکته الزامی است که در صورت اخذ مجدد پروژه پایانی تنها تا پایان همان نیمسال مهلت دفاع دارید (به غیر از دانشجویان رشته معماری و طراحی صنعتی) و در غیر اینصورت در ترم اخذ مجدد، نمره درس پروژه صفر غیر قابل حذف ثبت می گردد. (لازم به ذکر است نمره صفر ثبت شده در معدل دانشجو تاثیر گذار خواهد بود)
به عنوان مثال دانشجویی که در نیمسال ۴۰۱۲ (نیمسال  دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱) برای اولین بار پروژه پایانی را اخذ نموده است تنها تا پایان نیمسال ۴۰۲۱ (نیمسال  اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲) مهلت دفاع خواهد داشت.
اداره خدمات آموزشی

 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.76858.fa.html
برگشت به اصل مطلب