امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/5 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی
برنامه زمانبندی امتحانات میان ترم دروس سرویسی دانشجویان مقطع کارشناسی در نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.14218.76309.fa.html
برگشت به اصل مطلب