امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان ؛

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/8 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان ؛
پایان مهلت اعمال حذف اضطراری احتمالی دانشجویان ۱۰خرداد ۱۴۰۲ می باشد لذا به جهت چند مرحله ای بودن درخواست پیشخوانی حذف اضطراری، دانشجویان بایستی حداکثر تا پایان امروز (۱۴۰۲/۳/۸) درخواست حذف اضطراری احتمالی درس تئوری خود را در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ارسال نمایند تا حداکثر در روز ۱۰خرداد فرآیند تایید پیشخوانی توسط اساتید و مسئولین مربوطه نیز انجام شود.

 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.73533.fa.html
برگشت به اصل مطلب