امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
تغییر تاریخ امتحانات روز 1395/10/21

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/22 | 

طبق هماهنگی به عمل آمده با معاون محترم آموزشی دانشگاه، امتحانات سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ که به جهت تعطیلی به پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ منتقل شده بود به دلیل درخواست های مکرر دانشجویان و اساتید محترم به شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ انتقال یافت.

نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.48133.fa.html
برگشت به اصل مطلب