امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان میهمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/15 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان میهمان

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند اخذ واحد کلیه دانشجویان میهمان موقت و دائم فقط در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷  توسط شخص دانشجو از طریق سامانه گلستان قسمت پیشخوان خدمت انجام می‌شود. دانشجویان ملزم هستند در زمان انتخاب واحد فرم اخذ واحد تائید شده توسط دانشگاه مبداء (لیست دروس) را در قسمت پیشخوان خدمت بارگذاری کرده و همچنین بر اساس جدول شهریه کل شهریه را واریز نمایند. بدیهی است در صورت عدم واریز شهریه، انتخاب واحد مورد تائید قرار نمی گیرد. همچنین با توجه به انتخاب واحد توسط شخص دانشجو، رعایت انتخاب دروس بر اساس لیست مورد تائید دانشگاه مبداء بر عهده دانشجو خواهد بود  و در صورت مغایرت، واحد های غیرمجاز توسط کارشناسان محترم دانشکده حذف شده و مبلغ واریزی نیز قابل استرداد نخواهد بود. ضمنا رعایت پیش نیازی و اخذ تعداد واحد مجاز (سقف ۱۴ واحد در صورت مشروطی ترم قبل) بر عهده دانشجو است و در صورت عدم رعایت، موارد غیرمجاز بدون هماهنگی دانشجو حذف شده و شهریه واریزی نیز قابل استرداد نیست.
نکته:
۱. دانشجویان میهمان دائم نیاز به ارائه فرم انتخاب واحد از دانشگاه مبداء ندارند.
۲. کلیه دانشجویان بایستی نسبت به تائید انتخاب واحد خود اقدام نمایند در غیر این‌صورت انتخاب واحد آنها ثبت نخواهد شد.
۳. با توجه به نامه های واصله از دانشگاه های مبداء در خصوص عدم موافقت با دروس خارج از تعرفه میهمانی و حذف دروس توسط  این دانشگاه لطفا هیچگونه درسی خارج از تعرفه اخذ نگردد و هیچگونه تعهدی از دانشجو دریافت نخواهد شد.

امور آموزش دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.77164.fa.html
برگشت به اصل مطلب