امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان گرامی;

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/16 | 
اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری امتحانات پایان ترم:

۱- تمامی امتحانات پایان ترم به صورت حضوری و در محل مشخص شده بر روی کارت ورود به جلسه امتحان برگزار می شود(در صورت عدم درج محل برگزاری امتحانات می توانید به کارشناسان آموزش و یا تحصیلات تکمیلی در دانشکده خود مراجعه نمایید)
۲- همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد.
۳- همراه داشتن وسایل الکترونیکی(همچون تلفن همراه - حتی به عنوان ماشین حساب)، کیف، کتاب، جزوه و ... ممنوع است و در صورت احراز تخلف، موضوع به کمیته انضباطی ارجاع می گردد و هرگونه عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.
۴- امضاء نمودن لیست حضور و غیاب در جلسات امتحانی توسط دانشجویان الزامی است؛ در غیر این صورت، برای دانشجو در درس مربوطه نمره صفر منظور می گردد.
۵- با موضوع تقلب در جلسه امتحان طبق مقررات برخورد خواهد شد. برخی از مصادیق تقلب در امتحان به شرح ذیل است:
    -همراه داشتن تلفن همراه، تبلت، کیف، جزوه، کتاب، حل المسائل و هرگونه یادداشت یا نوشته و … در جلسات امتحان
    -انجام هرگونه رفتار و حرکاتی که موجب بی نظمی و اخلال در روند برگزاری امتحانات گردد
    -بحث و مجادله با کادر اجرایی و مراقبین، مشاهده پاسخنامه سایر دانشجویان یا نشان دادن پاسخنامه به دیگران، صحبت کردن با دیگران و هر نوع عملی که منجر به بروز تقلب گردد
    -جابجایی هرگونه وسیله مثل ماشین حساب، خودکار و سایر ملزومات در جلسه امتحان بدون هماهنگی با مراقبین
    -رد و بدل کردن هرگونه نوشته با سایر دانشجویان
    -نوشتن مطالب بر روی دست و پا، میز و صندلی، دیوار و … (حتی در صورت عدم استفاده از آن)
    -خارج کردن عمدی یا سهوی برگه سوالات امتحانی از جلسه امتحان
    -خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان

۶- برخی از مجازات های ناشی از تخلف و تقلب در جلسه امتحان به تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه عبارتند از:
    -درج نمره تنبیهی (۰.۲۵) و ثبت موضوع در پرونده آموزشی
    -محرومیت موقت از تحصیل
    -سایر مجازات ها بر اساس آیین نامه کمیته انضباطی دانشجویان (ویژه امتحانات)

۷- غیبت در جلسه امتحان به منزله ی درج نمره صفر خواهد بود و صرفاً در صورت ارائه مستندات موجه (برگه بستری در بیمارستان و ...)، و پس از تأیید مرکز بهداشت دانشگاه، موضوع در کمیته منتخب مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.


 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.76859.fa.html
برگشت به اصل مطلب