امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
حمایت از مقالات دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 فراخوان مجدد حمایت از مقالات دانشجویانی 1394، جهت اطلاع  به  سایت دفتر مدیریت استعداد های درخشان مراجعه فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.42245.fa.html
برگشت به اصل مطلب